گروه رنگ های ترموپلاست

این گروه از رنگها بر پایه رزین های ترموپلاست طراحی گردیده و به همراه پیگمنت های ضدخوردگی و رنگی به صورت آستر،میانی و رویه دارای مقاومت شیمیایی و
خوردگی و رطوبتی بالایی می باشند.

 

از جمله ویژگیهای این رنگ ها می توان چسبندگی بالا، سرعت خشک شدن مناسب، ثبات برق و مقاومت عالی در برابر شرایط جوی اشاره نمود.

بیشتر بخوانید